در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

سون سگمنت یا نمایشگر هفت قسمتی
(Seven Segment Display)

سون سگمنت (Seven Segment Display ) نمایشگر هفت قسمتی یا همان SSD ها یکی از ارزان ترین ، پر کاربردترین و راحت ترین (از لحاظ راه اندازی) قطعات الکترونیکی هستند که به عنوان قطعات نمایشگرها مورد استفاده قرار می گیرند. علت اصلی نام گذاری این محصول این است که این قطعه از هفت قسمت تشکیل شده است.

در این هفت قسمت نیز همان ال ای دی ها (دیود نوری) هستند که به صورت منظمی در کنار هم قرار گرفته اند. اگر در ساختار سِوِن سگمنت دقت کنید یک نقطه کوچک هم می بینید که برای نمایش ممیز استفاده می شود. با مدیریت صحیح در روشن شدن هر کدام از این ال ای دی ها می توان عدد مورد نظر خود را در یک سون سگمنت ایجاد کرد و نمایش داد. .در کل دو نوع سون سگمنت داریم :

1- سون سگمنت های کاتد مشترک(مثبت مشترک)
2- سون سگمنت های آند مشترک(منفی مشترک)

به صورت استاندارد هر یک از سگمنتهای (قسمت) سون سگمنتها را با حروف انگلیسی A تا G نام گذاری می کنند.
در صورتی که در سون سگمنت، کاتد کلیه ال ای دی ها به هم متصل شده باشد به آن سون سگمنت کاتد مشترک گفته می شود . به عبارت دیگر برای روشن کردن هر یک از ال ای دی های نام گذاری شده A تا G باید پایه مشترک که در اینجا همان پایه کاتد مشترک محسوب می شود به صفر یازمین(منفی) وصل شود و برای روشن کردن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت مثبت یا «یک» داده شود (در اینجا «صفر» و «یک» همان جریان خاموش و روشن است).

در صورتی که در سون سگمنت، آند کلیه ال ای دی ها به هم متصل شده باشد به آن سون سگمنت آند مشترک گفته می شود . به عبارت دیگر برای روشن کردن هر یک از ال ای دی های نام گذاری شده A تا G باید پایه مشترک که در اینجا همان پایه آند مشترک محسوب می شود به یک مثبت وصل شود و برای روشن کردن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت صفر یا زمین داده شود.
بدون شک کاربرد نمایشگرهای هفت قسمتی را در اطراف خود مشاهده کرده اید و با سون سگمنت ها حداقل یک بار برخورد داشته اید.
رد پای سون سگمنت ها را میتوان در لوازم و تجهیزاتی مثل لباسشویی های جدید با مدار الکترونیکی (غیر تایمری) ، ساعت های دیجیتالی ، آسانسور ها و هر مداری که نیاز به نمایش مقادیر عددی داشته باشد را پیدا کرد.
سون سگمنت ها انواع مختلفی دارند با تعداد نمایش اعداد متفاوت رنگ های متفاوت و کاربرد های متفاوت
که می توانید سون سگمنت مورد نظر خود را در جم ترونیک جست و جو و تهیه کنید.